top of page

VEGA

Detaljplaneändring: I vårt förslag till detaljplaneändring för två fastigheter i närheten av Vegastaden i Haninge föreslog vi stadsradhus snarare än de friliggande enbostadshus som föreskrivits i den gällande detaljplanen. Detta gjorde vi för att öka exploateringsgraden, utnyttja marken bättre och ge fler människor möjlighet att bo i moderna och genomtänkta bostäder i ett attraktivt läge. Den kuperade terrängen och utsikten över Drevviken lämpar sig väl för sutteränghus,

Byggherre: -

Plats: Vega, Haninge

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter 

Projektperiod: 2015

Visualiseringar: Lundberg Aguilera Ark

bottom of page