top of page

Lundberg Aguilera arkitekter startades 2007 av Alex Lundberg under namnet AA Architecture & Design.  I början agerade företaget ofta underkonsult åt större arkitektbyråer som till exempel Engstrand och Speek, ÅWL arkitekter och Reflex arkitekter, men på senare tid har vi fokuserat på egna projekt. Företaget fokuserar på bostäder; nyproduktion såväl som renovering och ombyggnad, enbostads- såväl som flerbostadshus, detaljplaneändringar och markanvisningar.  Vi arbetar också med fastighetsutveckling, hotell och inredning.

 

Hur vi arbetar:

 

Lösningsorienterat arbete: God arkitektur är smart, funktionell, enkel och elegant. Med väl genomtänkta planlösningar, färgsättning och materialval skapar vi arkitektur av högkvalitet även när budgeten är begränsad. Vi läggar stor vikt vid att vara flexibla, lösningsorienterade och att se möjligheter snarare än problem. Arbetet utförs efter devisen att den enklaste lösningen är inte alltid den bästa, men att den bästa lösningen alltid är enkel.

 

Beställaren i centrum: Vi på Lundberg Aguilera arkitekter fäster stort värde på lyhördhet och konstruktiv dialog med beställaren i alla skeden av byggprocessen, från skissarbete till färdigt bygglov. Vi jobbar nära beställaren under varje skede i processen och skräddarsyr våra projekt efter de behov och önskemål som beställaren har. Vårt arbete präglas av övertygelsen om att dialog och samarbete utmynnar i god arkitektur.

 

Från skiss till färdiga handlingar: Lundberg Aguilera arkitekter erbjuder beställaren en helhetslösning; från skisser, bygglovshandlingar, visualiseringar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar till eventuella ändringar och tilläggsarbeten. Utöver att vi tar fram kompletta handlingar så erbjuder vi hjälp med markanvisning, bygglovsansökan, eventuella överklaganden och övrig myndighetskontakt.

I samverkan: Vi har erfarenhet av att arbeta i en projektgrupp där arkitekt, VVS-, el- och brandingenjör arbetar under gemensam ledning. Om kunden önskar så samordnar vi en projektgrupp som erbjuder en generalentreprenad. 

Med den senaste tekniken: Vi arbetar främst med BIM (Building Information Modeling). Det innebär att vi skapar visualiseringar i virtuell miljö, detta för att skapa bättre förståelse för koncept och färdig byggnad, få bättre samordning och mindre fel i både projekterings- och byggskedet. 

KONTOR5.jpg
bottom of page