top of page

TEGNÉRLUNDEN 17

Nybyggnation av flerbostadshus. Det nybyggda bostadsområdet Tegnérlunden i Gideonsberg är ett omväxlande och grönt område med goda kommunikationer. Området bildar två välproportionerade gårdar avskärmade av bostadshus. Gårdarna är ämnade för lek, utevistelse, angöring och i viss mån parkering. Parkeringen sker huvudsakligen under mark där det även finns förråd. I området finns miljöstation och cykelparkering. Hus 17 är ett punkthus i tio plan med ljusa och välplanerade två- till fyrarumslägenheter. Lägenheterna har balkong med bra utsikt, antingen mot staden eller mot den gröna innergården. Fasaden i strikt symmetrisk och  svartvitt monokrom för att kontrastera mot de andra, mer färgglada, byggnaderna i området. Trapphusens väggar är klädda med träpanel för att i sin tur kontrastera mot den  strama exteriören. Tegnérlunden projekterades och handlades av Lundberg Aguilera Arkitekter i egenskap av underkonsulter åt Engstrand och Speek Arkitekter.

Byggherre: PEAB Västerås

Plats: Gideonsberg, Västerås

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2013 - 2018

Foto: Alex Lundberg Aguilera

bottom of page