top of page

TEGNÉRLUNDEN 12-13

Nybyggnation av flerbostadshus. Det nybyggda bostadsområdet Tegnérlunden i Gideonsberg är ett omväxlande och grönt område med goda kommunikationer. Området bildar två välproportionerade gårdar avskärmade av bostadshus. Gårdarna är ämnade för lek, utevistelse, angöring och i viss mån parkering. Parkeringen sker huvudsakligen under mark där det även finns förråd. I området finns miljöstation och cykelparkering. Tegnérlunden  12-13 har fasader i vit, blå och röd puts som matcher fasaderna på de intilliggande byggnaderna. Ytterväggarna bakom balkongerna är i klara, starka färger för att skapa ett vertikalt färgspel och ge varje balkong ett unikt uttryck. Olika delar av byggnaden har olika takhöjd för ett mer dynamiskt uttryck. Tegnérlunden projekterades och handlades av Lundberg Aguilera Arkitekter i egenskap av underkonsulter åt Engstrand och Speek Arkitekter.

Byggherre: PEAB Västerås

Plats: Gideonsberg, Västerås

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2013 - 2018

Foto: Alex Lundberg Aguilera

bottom of page