top of page

TEGNÉRLUNDEN 3-6

Nybyggnation av flerbostadshus. Det nybyggda bostadsområdet Tegnérlunden i Gideonsberg är ett omväxlande och grönt område med goda kommunikationer. Området bildar två välproportionerade gårdar avskärmade av bostadshus. Gårdarna är ämnade för lek, utevistelse, angöring och i viss mån parkering. Parkeringen sker huvudsakligen under mark där det även finns förråd. I området finns miljöstation och cykelparkering. Tegnérlunden 3-6 består av två byggnader, den ena har en enkel fasad i vitt och beige, den andra har en fasad som tar upp element från flera andra byggnader i Tegnérlunden; röd, svart och vit puts samt detaljer i träpanel. Den har glasade loftgångar på hörnet. Sockelväggen är lägre än vad som är standard vilket får huset att uppfattas som högre än det är. I trapphusen ligger klinker med nordafrikanska mönster. Tegnérlunden projekterades och handlades av Lundberg Aguilera Arkitekter i egenskap av underkonsulter åt Engstrand och Speek Arkitekter.

Byggherre: PEAB Västerås

Plats: Gideonsberg, Västerås

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2013 - 2018

Foto: Alex Lundberg Aguilera /

PEAB Västerås

bottom of page