top of page

TEGNÉRLUNDEN 1-2

Nybyggnation av flerbostadshus. Det nybyggda bostadsområdet Tegnérlunden i Gideonsberg är ett omväxlande och grönt område med goda kommunikationer. Området bildar två välproportionerade gårdar avskärmade av bostadshus. Gårdarna är ämnade för lek, utevistelse, angöring och i viss mån parkering. Parkeringen sker huvudsakligen under mark där det även finns förråd. I området finns miljöstation och cykelparkering. Tegnérlunden 1-2 består av två exakt lika byggnader med fasad i ljus puts, mörkt murat tegel och brandbeständig furupanel för att lätta upp intrycket. I vardera byggnad finns 20 en- och tvårumsägenheter fördelade på fem plan och förråd och fläktrum i vindsplan. Golvet i trapphuset kläds av klinker i nordafrikansk stil. Tegnérlunden projekterades och handlades av Lundberg Aguilera Arkitekter i egenskap av underkonsulter åt Engstrand och Speek Arkitekter.

Byggherre: PEABVästerås

Plats: Gideonsberg, Västerås

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2013 - 2018

Foto: Alex Lundberg Aguilera /

PEAB Västerås

bottom of page