top of page

RUSTIKEN

Markanvisning. I Bandhagen i södra Stockholm har vi tagit fram en ansökan om markanvisning för att bygga en fastighet innehållande student- eller ungdomsbostäder. Intill tunnelbanevallen hittade vi ett stycke mark som idag idag inte utnyttjas väl och som lämpar sig väl  för förtätning. Byggnaden vi föreslagit är i fem plan plus ett garageplan i suterräng, en terrasserad gård och loftgångar ljudisolerade med betongglas.  Byggnaden ramar in de befintliga grönytorna och  isolerar från buller från tunnelbanan. 

Beställare: Lesconil AB

Plats: Bandhagen, Stockholm

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter 

Projektperiod: 2023

Visualiseringar: LA arkitekter

bottom of page