top of page

WORK IN PROGRESS...


Vi har ritat ett modernt och grönt boende för den som vill leva medvetet med närhet till stadens puls och kultur. Den arkitektoniska gestaltningen är baserad på lameller där varje lamell bidrar med sin unika funktion och där sedumtak, solpanel, växthus för odling och ett öppet dagvattensystem bjuder in till en grön livsstil. Byggnaderna för ut grönskan från parken till gatan genom de gröna linjer i arkitekturen som växthus och sedumtak bildar med. Den avskilda bakgården erbjuder möjlighet till odling och andra pedagogiska aktiviteter. Dagvattenhanteringen ger möjlighet till lek, bevattning av trappodlingen och vatten till cykeltvätt.


Detta är som sagt WIP, så mer info kommer.

Comments


bottom of page