top of page

KUMMELNÄS

Flerfamiljshus: I Kummelnäs har vi tagit fram ett förslag för flerbostadshus. Den del av tomten där byggnaden är tänkt att ligga har en höjdskillnad på cirka fem meter och byggnaden ligger i suterräng. På de två undre planen finns fyra enrumslägenheter vardera och på de två övre två tvårumslägenheter vardera.

Byggherre: Nordklippan Projekt AB

Plats: Kummelnäs, Nacka  kommun

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2016

Foto: Alex Lundberg Aguilera

bottom of page