top of page

GLASBERGA

Nybyggnationav flerfamiljshus. Projektet omfattar tre punkthus i det nybyggda området Glasberga sjöstad i östra Södertälje. Husen är utformade med fasader i vit puts och sadeltak i svart tegel. Vi vårt förslag lättas de symmetriska volymerna upp med en dekorativ och exklusiv cederträpanel och eleganta glasade balkonger. Husen är i tre till fyra plan innehållande 35 stycken två-, tre- och fyrarumslägenheter på 62 till 87 kvadratmeter och tre lokaler. De innovativa planlösningarna är tar tillvara ytorna på ett effektivt sett. I förslaget finns även miljöstation och cykelparkering. Vår ambition var att skapa trivsam arkitektur där funktion, utformning och teknik samverkar för social och ekologisk hållbarhet.

Byggherre: Svanberg  och Sjögren Bygg

Plats: Glasberga, Södertälje

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter 

Projektperiod: 2014

Visualisering: Lundberg Aguilera Ark

bottom of page