top of page

EDSVIKENS TORG

Flerbostadshus. I Sollentuna strax norr om Stockholm ligger Edsviken, ett kustnära bostadsområde med mestadels villabebyggelse. Här ritade vi flerbostads placerade kring ett torg. Torget fungerar som mötesplats för  de boende i området. Projektet består av fem byggnader i två till tre plan. Projektet omfattar totalt 26 två- tre-, och fyrarumslägenheter och här finns även ett gym och ett bageri. Edsvikens Torg projekterades och handlades av Lundberg Aguilera Arkitekter i egenskap av underkonsulter åt Engstrand och Speek Arkitekter.

Byggherre: MSA Fastigheter och

BTH Bostad

Plats: Edsviken, Sollentuna

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter och Engstrand och Speek Arkitekter

Projektperiod: 2014

Foto: Alex Lundberg Aguilera

bottom of page