top of page

SANDEMAR

Detaljplaneändring. I Sandemar, en liten ort i Österhaninge, har vi tagit fram ett förslag på ett nytt bostadsområde. Området vi  arbetat med är cirka 127 000 kvadratmeter, ligger i en sluttning mot söder precis norr om Dalarövägen. Vårt förslag innefattar 147 hus: 92 radhus, 31 kedjehus och 24 friliggande småhus. 

Byggherre: -

Plats: Österhaninge, Haninge

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter 

Projektperiod: 2015

Visualiseringar: Lundberg Aguilera Ark

bottom of page