top of page

ARCHIHOME

STUDIOHUS, Vårt prefabricerade ArchiHome är Sveriges smartaste studiohus. I takt med att behovet av komplementbostäder ökar i tätbebyggda områden ökar kraven på design och funktion. I och med detta har vi utvecklat det arkitektritade och trendiga attefallshuset .

 

Läs mer på ARCHIHOME.SE

Byggherre: -

Plats: -

Arkitekt: Lundberg Aguilera Arkitekter 

Projektperiod: 2015-

Visualiseringar: Lundberg Aguilera Ark

bottom of page